calisma
calisma
calisma
calisma
calisma
yasal
materyal
materyal
linkler
fakulte temsilcileri
tvprogram
calistay
iletisim
iletisim
 
 
Kullanıcı Adı
Şifre
a
a
a

 

 Untitled Document

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ - ENGELSİZ EGE BİRİMİ

HAKKIMIZDA

a. Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Yönetmelik gereği Temmuz 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimini (Engelsiz Ege Birimi) kurulmuştur.
Engelsiz Ege Birimi’nin amacı; engelli öğrencilerimizin eğitim, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler yanısıra öğretim elemanları ve personele de hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizde engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.

b. Birimin Destek Alanları

 • Kampüs fiziksel yapı erişilebilirliğini değerlendirme
 • Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma
 • Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı
 • Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı
 • Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme
 • Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme
 • Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme

Gözle görülen veya görünmeyen herhangi bir sağlık sorunu bir öğrencinin Ege Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci “engelli”dir.
Öğrencilerin Engelsiz Ege Birimi’ne başvuruları tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır ve birim, öğrencinin talebi doğrultusunda destek sağlamaktadır.

 

c. Engelsiz Ege Birimi’nin Engelli Öğrenciye Destek Prosedürü

 • Öğrencinin gönüllü başvurusu
 • Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması
 • Görüşmelerin birebir yapılması ve mahremiyetin korunması
 • Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi
 • Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı
 • Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
 • Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması
a

Ege Üniversitesi EngelsizEge Birimi Web Sayfasına Hoş Geldiniz... 

a
Ege Üniversitesi
Ege Kariyer
Ege Mezun
Öğrenci Köyü
Öğrencinin El Kitabı
Bilgi Edinme Birimi
Egeli Gazetesi

 

 

 

 
Copyright 2009 E. SKS Daire Baskanligi