Çerez Örnek
canlı destek

Hedeflerimiz

 

HEDEFLERİMİZ

1-Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda Kalite Politikasında belirtilen tüm ilkeleri temel alarak üniversitemizde eğitim-öğretim hizmetlerini engelli öğrenciler için çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek,

2-Üniversite yaşamını mekânda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilir hale getirmek,

3-Bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında engelli bireylerin yaşama bağımsız katılımlarını hedefleyen çalışmalarda bulunmak,

4-Engelli öğrencilerin memnuniyeti ve aidiyeti duygusunu geliştirmeye yönelik sosyal ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak,

5- Engelli öğrencilerin yükseköğretimde nitelikli eğitime erişimleri amaçlı disiplinler arası, yenilikçi ve girişimcilik odaklı çalışmalar yürütmek,

6- Engelli bireylerin eğitim ve sosyal yaşama fırsat eşitliğine dayalı katılımlarını hedefleyen üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları desteklemek,

7- Engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı çalışmalara katılımlarını desteklemek

8-Engelli Politikası çerçevesinde sunulan erişilebilirlik hizmetlerinde sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ