Çerez Örnek
Engelsiz Ege Koordinatörlüğü 
                                         Web Sayfasına Hoş Geldiniz...
 
 

     Engelli öğrencilerin yükseköğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri saptamak, ortadan kaldırmak ve “erişilebilir bir kampüs” oluşturmak amacıyla kurulan birim öğrenciler ile öğretim üyesi ve yönetim kademesi arasında bir köprü görevi de görmektedir. 

    Bireylerin yeti yitimleri, yetersizlikleri ancak ve ancak toplumsal yaşamda karşılaştıkları fiziksel veya tutuma bağlı bariyerler ile “engele” dönüşür. Bu gerçeğin farkına vardığımızda engellilikle mücadelemiz de başlamış demektir. Tekerlekli sandalye kullanan bir kişi omurilik felci, kas hastalığı nedeniyle değil fiziksel mekanların tekerlekli sandalyeye uygun düzenlenmemesi nedeniyle engellidir. Benzer biçimde görme kaybı olan bir kişinin engeli optik atrofi, glokom hastalığı değildir, uygun olmayan düzenlemeler ve mekanlardır. Engelliliği ve engelli bireyi bu biçimde algıladığımızda “farklı yaşam biçimleri ve gereksinimleri olan” bireylerin birlikte oldukları bir toplumsal yaşam algımız da gelişir. Algımızın gelişmesi ile birlikte de kullandığımız sözcükler “sakat, kör, sağır” dan “yürüme engelli birey, görme kaybı olan birey, işitme kaybı olan birey”e doğru bir gelişim gösterir ve kişilerin nitelemesinde engelli ya da sağlık sorunu değil, birey olma özelliklerine vurguda bulunuruz. Algımızın gelişmesi ile artık acıdığımız için göz önünde görmek istemediğimiz kişilerin farklı gereksinimleri ile toplum içinde var olmalarının önünü açar, bu gizli potansiyelleri de ortaya çıkarırız.

İşte bu anlayıştır Ege Üniversitesi’nde engelli öğrencilerle ilgili destek biriminin kurulmasının temelinde yatan. Bu nedenledir ki birimizin adı “Engelsiz Ege Birimi”. Amacımız bu anlayışla fiziksel mekanların düzenlenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi yanında olumlu bir eğitim ortamı yaratmak ve olumlu bir engelli bilinci ve farkındalığı yaratarak üniversitemizi ENGELSİZ hale getirmektir.

Türkiye’de Engelliler yasası çıkmadan yıllar önce başlayan engelli öğrencilere destek verecek bir birimi kurma çabalarımız 2008 yılının Temmuz ayında gerçekleşti.Kuruluşumuzdan bu yana yaptıklarımız konusunda sitemizin ilgili sayfalarından bilgi alabilirsiniz.

Engellerin kaldırılmasında olmazsa olmaz nitelikteki sizlerin bizimle birlikte olmanızı ve çalışmalarımızın gücünü artırmanızı diliyoruz. 

 Web sayfamızda birimin kuruluşu, çalışma biçimi, geçmiş ve gelecekteki çalışmaları, birimde çalışanlar, basılı materyaller ile ilgili bilgi edinebilir, birimin aktiviteleri ile ilgili fotoğrafları görebilirsiniz. Ayrıca iletişim bilgilerimizden yararlanarak istediğiniz konuyu istediğiniz anda bizlerle paylaşabilirsiniz.

 Engellerin ortadan kaldırıldığı, erişilebilir bir kampüs oluşturmada sizlerin de birim çalışmalarına katkılarınızı bekliyoruz.

Engelsiz Ege Koordinatörlüğü

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ