canlı destek

Hakkımızda

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ - ENGELSİZ EGE BİRİMİ
 
 
a. Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Yönetmelik gereği 28 Temmuz 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimini (Engelsiz Ege Birimi) kurulmuştur. 
Engelsiz Ege Birimi’nin amacı; engelli öğrencilerimizin eğitim, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Birim; engelli öğrenciler yanısıra öğretim elemanları ve personele de hizmet vermektedir. Ayrıca üniversitemizde engellilik konusunda farkındalığı artırabilmek için uğraş vermektedir.
 
b. Birimin Destek Alanları
 
Kampüs fiziksel yapı erişilebilirliğini değerlendirme
Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma
Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı
Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı
Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme
Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme
Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme
Gözle görülen veya görünmeyen herhangi bir sağlık sorunu bir öğrencinin Ege Üniversitesi’ndeki akademik veya sosyal yaşantısını engelliyor ise o öğrenci “engelli”dir. 
Öğrencilerin Engelsiz Ege Birimi’ne başvuruları tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır ve birim, öğrencinin talebi doğrultusunda destek sağlamaktadır.
 
 
 
c. Engelsiz Ege Birimi’nin Engelli Öğrenciye Destek Prosedürü
 
Öğrencinin gönüllü başvurusu
Öğrenciye özel görüşme için zaman planlaması
Görüşmelerin birebir yapılması ve mahremiyetin korunması
Görüşme başlıklarının tarih ve sonuca göre kaydedilmesi
Çözüm için öğrenciye öneriler sunma veya gerekli görüşmelerin yapılarak bir sonraki görüşmede bilgi aktarımı
Öğrenci iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
Bir sonraki görüşmenin zaman planlaması

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ